Copyright 2021 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola


A Marianum iskola 30. tanéve

 

015

 

A Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek 1935. szeptember 14-én kezdték meg a nevelő-oktató munkát az Alsó utca 21. szám alatti épületben, az akkori polgári leányiskolában. 13 évig folyhatott a katolikus szellemű nevelés, hiszen 1948-ban az államosítás ezt a továbbiakban megakadályozta.
1989-ben Hajdu Ferenc plébános kezdeményezésére megalakult a Katolikus Szülők Érdi egyesülete, majd a Szent Imre Alapítvány. Mindkettőnek az volt a célja, hogy a majdani Marianumban folyó oktató és nevelő munkát elősegítse.
1991. szeptember 14-én, 30 évvel ezelőtt indult meg az oktatás ismét a Marianum falai között.
Az első évek az épület rendbetételével, bővítésével teltek. Ezzel párhuzamosan természetesen emelkedett a tanuló- és a pedagóguslétszám is. 2004-ben fejeződött be az építkezés, ebben az évben készültek el az utolsó szaktantermek, a tornaszoba, a sportudvar és a játszótér.
1997 és 2004 között az iskola a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola (később Apor Vilmos Katolikus Főiskola) gyakorlóiskolája volt, ez jelentős mérföldkő volt az oktatás színvonalát tekintve.
2017-2018-ban újabb jelentős fejlesztésre került sor. Először a régi épület teljes felújítása történt meg, majd pedig a Székesfehérvári Egyházmegye beruházásában az Edit utcában egy közel 2000 m2 -es új épület készült el, amelyben 2018. szeptemberben megkezdődött a négy évfolyamos gimnáziumi képzés.
Jelenleg közel 5000 m2-en, 506 tanulóval, 50 pedagógus közreműködésével folyik keresztény szellemben a nevelés-oktatás a Marianumban.
Az elmúlt öt év különösen eseménydús időszak volt, hiszen az intézmény átszervezése, az iskolaépület bővülése, a nevelőtestület gyarapodása új lehetőségeket, és új feladatokat hozott.
Egy ilyen összetett intézmény élete és nevelő-oktató munkája elképzelhetetlen az ott dolgozók alázata, alkalmazkodása és a gyerekek iránti elkötelezettség nélkül.
Szeretnénk, ha a Keresztes Nővérektől tanult alázatosság és a nevelés iránti tisztelet sokáig közöttünk maradna!

Takácsné Tóth Noémi
igazgató