Copyright 2021 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

cserkesz2

 „Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után ezt a világot, mint ahogyan ti kaptátok!" – mondta egykor Lord Baden-Powell ezeket a szavakat, aki 1908-ban Londonban alapította a cserkészmozgalmat.

„A cserkészet a társadalomban hasznos elfoglaltsággal tölti ki a szabadidőt, jellemre nevel, amely nélkül semmiféle pályán sem lehet sikert elérni, alkalmat ad a szolgálatra Isten dicsőségére és embertársaink javára. Ez az igazi vallásosság alapja. A cserkészet belénk oltja a becsületesség és a tisztelet érzését. A cserkészet értékes és hasznos, igaz felnőttet akar nevelni a gyermekből."(Robert Baden-Powell of Gilwel)

cserkesz3 

MI IS VALÓJÁBAN A CSERKÉSZET?

Íme néhány gondolat:

 

Cserkészet célja

„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után 
  ezt a világot, mint ahogyan ti kaptátok!” (Robert Baden-Powell) 

A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Arra akarja nevelni a fiatalokat, hogy művészei legyenek életük tökéletesítésének, kibontakoztathassák képességeiket és jellemes egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek és ezáltal járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. A magyar cserkészet fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása.

A cserkészet alapelvei

A cserkészet az alábbi alapelveken nyugszik: 

1.      Kötelesség Isten iránt, hűség a valláshoz és az ebből eredő kötelezettségek vállalása.

2.   Kötelesség mások iránt, hűség a hazához, összhangban a helyi- és nemzetközi   békességgel,  megértéssel és együttműködéssel. Részvétel a társadalom fejlődésében, elismerve és tiszteletben tartva embertársaink emberi méltóságát és a természet sérthetetlenségét. Egy mindenkiért és mindenki egyért.

3.      Kötelesség önmagunk iránt, önmagunk állandó és folyamatos fejlesztése és képzése. 

Mit lehet a cserkészetben?
 

Önként csatlakozni 
  Barátokat szerezni 
  Életformát tanulni és követni 
  Harcolni hibáid ellen 
  Másoknak örömet szerezni 
  Sokat játszani és vidámkodni 
  Túrázni szárazon és vízen, erdőkben és hegyek között 
  Táborozni nyáron, igazi nomád életet élni 
  Megismerni a természetet 
  Népdalokat, néptáncokat, hagyományokat tanulni 
  Elsősegélyt nyújtani, életet menteni 
  Önfegyelmet, kitartást fejleszteni 
  Egészséges életet élni 
  Sportolni, versenyezni 
  Színészkedni, szerepelni, énekelni, zenélni
  Kézmüveskedni, fúrni-faragni, rajzolni és festeni 
  A legügyesebbeknek külföldre utazni, nemzetközi táborba, jamboree-ra   menni 
  És még ezer egyéb dolgot...

A cserkészjelvény

A   cserkészek jelvénye a liliom. Ez egy régi történelmi szimbólum, a tisztaság és az erényes élet jelképe. A középkortól kezdve a nagy európai uralkodócsaládok is használták, Magyarországon például az Anjou-királyok, Franciaországban pedig a Bourbon-dinasztia. A cserkészliliom mégsem innen, hanem a tengerészeti iránytű jellegzetes végződéséből származik. A hajósok az északi irányba mutató tű végét alakították ilyenné; nekünk, cserkészeknek is ez mutat irányt az élet tengerén.


szines liliom

A tisztelgés

Ha   a cserkészek fogadalomtételen, zászlófelvonáson, nemzeti ünnepen vesznek részt, akkor a jobb kezükkel tisztelegnek. Sokszor találkozáskor is tisztelgéssel köszöntik egymást. A kezüket vállmagasságba emelik, három ujjuk felfelé mutat, míg a hüvelykujj és a kisujj a tenyér előtt összekapcsolódik.

                 Ez sok mindent jelent:

  • a három ujj a cserkészfogadalomra emlékeztet, Istenünk, hazánk és embertársaink iránt teljesítendő kötelességeinkre.
  • Az összekapcsolódó ujjak azt jelentik, hogy az idősebb, nagyobb, erősebb cserkész segíti, óvja fiatalabb társát.

tisztelgés

 

A kézfogás

A   cserkészek bal kézzel fognak kezet. Ennek oka az, hogy bal kezünk közelebb van a szívünkhöz, ezért a másik iránti szeretetünket így tudjuk jelképesen kifejezni. Persze gyakorlati okai is vannak ennek, hiszen a jobb kezünket   tisztelgésre emeljük, vagy a régiek abban fogták az elmaradhatatlan cserkészbotot - így csak a bal marad szabadon az üdvözléshez.

Jelszó és köszöntés

Jelszavunk: Légy résen! Ez azt jelenti, hogy minden percben készen állunk, hogy a   másikon segítsünk, hogy kötelességünket teljesítsük és hogy tartsuk magunkat fogadalmunkhoz. Köszöntésünk így szól: Jó munkát! Ezzel azt idézzük föl, hogy a cserkészélet egy önkéntes, vidám munka, ami Isten áldásával embertársaink javára válik. Bármihez kezdünk, azt szeretnénk eredményesen és sikeresen befejezni, ezért kívánunk egymásnak:

Jó munkát!

köszönés

 

Pálfi Marianna