Copyright 2019 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

4 82018. december 1-jén ünnepi szentmise keretében áldotta meg Spányi Antal megyés püspök úr iskolánk új és felújított épületszárnyát.

 

Tanulóink és nevelőink köszönetüket és hálájukat fejezték ki azért, hogy ismét bővült, szépült és fejlődött az iskola, hogy a kor kihívásainak megfelelő iskolaépületben folyhat tovább az intézmény élete. Alig több mint egy év alatt készült el az új, gimnáziumi épület, így szeptemberben közel 5 000 m2-es oktatási térben kezdhették meg egy többcélú intézményben, 448 általános iskolás és gimnazista diák katolikus szellemű nevelését és oktatását.

Ez az a nap, amit az Úr rendelt – énekelték a diákok a püspöki szentmise kezdetén, amelyen Ferenc atya köszöntötte a főpásztort és a megjelent közéleti vezetőket. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” – idézte a zsoltáros szavát, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az építkezéshez, valamint a kollégáinak, a szülőknek, a diákoknak. „Különleges alkalom, hogy éppen ezen a napon kezdődik az új egyházi év, és valami új kezdődik. Erre az új kezdetre, ami nem téglából és betonból épül, hanem a gyermekek lelkében, kérjük a Püspök áldását.”

A szentmisében püspök úr megáldotta az iskolaépületet, hogy alkalmas eszköze legyen a tudás és a keresztény értékek átadásának. Isten bőséges áldását kérte mindazokra, akik odajárnak és kérte az intézmény névadóját, a Szűzanyát, hogy minden pillanatban járjon közbe az iskola életéért. Beszédében a főpásztor az adventi időszak lényegét emelte ki, amikor a keresztény embert elcsendesedésre hívja az egyház, hogy várja az Úr érkezését. „Csak a lélek és szív csendjében tudjuk megtapasztalni, felismerni és átélni az örömet, hogy a betlehemi jászolban síró kisgyermek valóban az Isten Fia. A názáreti ács, a megfeszített Jézus, valóban a Megváltó, aki új életet hozott a földre”. A püspök végül köszönetet mondott mindazoknak, akik áldozatot hoztak az iskoláért. Kérte a diákokat, helyesen éljenek a lehetőséggel, amit kaptak és felelősséggel gondolkodjanak, tanuljanak, becsülettel álljanak helyt az év minden napján. Ne feledjék, hogy nem csak a szülők, a hozzátartozók, a tanárok, hanem Isten szeretete veszi körül őket, amelyre válaszolniuk kell. „Vigyétek haza azt az egyházias lelkületet, amit itt kaptok, beszéljetek másoknak is arról, amit a hittanórán tanultok! Isten áldása kísérje minden lépéseteket, tanúságtevő életeteket!”-fejezte be gondolatait a főpásztor.

A szentmise után a marianumosok örömteli, vidám műsort adtak.

Elsőként 3-os és 4-es tanulók  adták elő A zene című darabot, vezényelt Kunsági-Nehlich Zita tanárnő. Majd Szikra Domonkos 9-es diákunk Hamvas Béla versét szavalta el. Az 5. osztályosok képviseletében Auer Sára, Szopkó Lívia és Zápori-Regenhart Katalin fuvolatriója következett. Ezután Kis-Móger Mihály 7.a osztályos diákunk Prohászka Ottokár költeményét mondta el. Befejezésül a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Kis síba néptánc csoportjának tanulói által előadott táncjátékot tekinthettük meg, Én vagyok a humó címmel.

A Takácsné Tóth Noémi iskolaigazgató az intézmény múltjáról, évtizedek megújító munkájáról beszélt az ünneplő közönségnek, és köszönetet mondott mindazoknak, akik a munkálatokban részt vettek. „29 évvel ezelőtt az Érd Újvárosi Egyházközség, élén Ferenc atyával egy igencsak rossz állapotban lévő épület kezelői jogát kapta meg. Akkor mintegy 600 m2-nyi épület állt rendelkezésre, melynek teljes felújítását kellet megvalósítani. Hosszú évek kitartó, kemény munkája kellett ahhoz, hogy a kezdeti, 74 tanulót befogadó kissé romos épületből közel 450 diákot befogadó többcélú intézménnyé váljon. …

A tanulók és nevelők számára egyaránt nagyszerű élmény volt látni, hogy az elmúlt évben a puszta földből épült fel egy új és korszerű oktatási tér, mely a jövő generációinak méltó otthont fog adni a tanuláshoz.

Ebben az időszakban más szemmel vizsgáltuk az iskolát, egy feszültebb, belső figyelemmel, hiszen az építkezés a mindennapjaink színtere lett, az életünk része. Azt is hamar megtapasztaltuk, hogy a kollégák az alázat, az alkalmazkodás és a gyerekek iránti elkötelezettségtől vezérelve tették a dolgukat. Ha kellett, akkor pakoltak, dobozoltak, takarítottak, szögelltek, cipekedtek… vagy az építkezés zajában, saját hangjukat alig hallva tanítottak, neveltek, fegyelmeztek, alkalmazkodtak. Köszönet érte!

Mindehhez azonban szükség volt a szülők türelmére, nyugalmára és együttműködésére is. Szeretnék köszönetet mondani minden imáért és segítségért, amit megtapasztalhattunk az elmúlt évben. Ezek mind hálára indítottak bennünket és biztonságot jelentettek…

És ma már a Marianum nem kicsiny iskola, hanem egyre növekvő, egyre erősödő tényező, a múlt erejéből, a régen itt dolgozó pedagógusok és vezetők tapasztalatából és hűségéből, az új, fiatal pedagógusgeneráció energiájából, és mindenekelőtt a Boldogságos Szűzanya szeretetéből táplálkozó jelenlét a város életében.”

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a szentmisét követő ünnepségen arról beszélt, hogy a pedagógusok és szülők fontos feladata, hogy a mozgás örömét átadják a gyerekeknek.

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott azt emelte ki: bár hetven éve annak, hogy 1948-ban az akkori szocialista hatalom megszüntette az egyházi iskolákat, most mégis egy katolikus iskolát és annak megújulását ünnepelhetjük.

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő elmondta az iskola az elmúlt huszonöt évben olyan mértékadó intézménnyé vált Érden, amit nem lehet megkerülni, és ami a város, és a környező települések lakosságát szolgálja.

Dr Bács István alpolgármester az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, a város, a fenntartó egyházmegye, és Hajdu Ferenc plébános között.

Dr Fehér Edina a szülők képviseletében megköszönte, hogy az intézmény 18 éves korukig befogadja gyermekeiket, ahol a keresztény értékrendet hitelesen közvetítik számukra.  Megköszönte a megyés püspöknek és mindazoknak is, akik a háttérből ezt lehetővé teszik a hívő családoknak.

Takácsné Tóth Noémi
igazgatónő

A Székesfehérvári Egyházmegye által készített videó: