Copyright 2019 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Fenttarthatosag logoA vízhiány, az energiahiány, a sokféleség csökkenése, a globális felmelegedés mind fenyegető veszélyként jelentkeznek világunkban, ezért fontos, hogy a gyermekek már iskolás korban megismerkedjenek ezekkel a témákkal.
Iskolánk az idei tanévben a fenntarthatósági témahét programsorozatához csatlakozott, amely március 18–22. között került megrendezésre.

1.a

Az 1.a osztály játékos tornaóra keretében a fák átölelésével köszöntötte a tavaszt. Majd "testükkel" a "víz" szót formálták meg. Környezetismeret órájuk e heti két legfontosabb gondolata a "Ne szemetelj!" és a "Takarékoskodj!" volt. A víz körforgásáról egy rajzfilmet néztek meg. Ezután mindenki egy vízcseppbe rajzolta le azt, ami számára a ezzel kapcsolatban a legfontosabb.

Zsók Csilla

1.b

A fenntarthatósági témahéten az 1.b osztály minden tantárgyból legalább egy órát ennek a kérdésnek a megismerésével töltött.
Olvasás órán megbeszéltük Földünk vízkészletének arányait, kiemelve az édesvíz, azon belül a folyók, és tavak mennyiségét, és jelentőségét. Ezek után feldolgoztuk Benedek Elek gyűjtésében a Tisza keletkezéséről szóló legendát.
Írás órán a szelektív hulladékgyűjtésről beszélgettünk. Énekeltünk és táncoltunk az Alma együttes Szuperkukák című dalára, majd ebben a témában írtunk szavakat a füzetbe. A másolás és tollbamondás után a gyerekek rajzzal is rögzítették új ismereteiket.
Matematika órán olyan szöveges feladatokat oldottunk meg, beszéltünk át, mely témájában felhívja a figyelmet a fenntarthatóságra.
Környezetismeret órán készítettünk édesvízhez kapcsolódó ökológiai lábnyomot, valamint vízcsepp formájú plakátot ennek védelméről.
Testnevelés órán játszottunk olyan játékokat, amivel a szelektív hulladékgyűjtésre, az olvadó jégtáblákra, valamint az esőerdők védelmére hívtuk fel a figyelmet.
Iskolánk legkisebb tanulói nagyon élvezték ezt a különleges hetet, lelkesen vettek részt a feladatokban, játékokban.

Szabóné Puzsier Katalin

2.a

A héten kiemelt figyelmet szenteltünk a víznek.
Megismerkedtünk a Balaton legendájával.
Kék pólóba öltözve megpróbáltuk kirakni  a víz szót, hiszen azt is tudjuk milyen nagy kincs a Földön az ivóvíz.
Sipos Eszter 5. osztályos tanuló az „ Újrapapír” gondolataival lepett meg bennünket egy érekes előadás keretében.

Némethné Annus Krisztina

2.b

A fenntarthatósági témahét nyitásaként megnéztük az ALBERT MONDJA, A TERMÉSZET JOBBAN TUDJA sorozatból a VÍZ NÉLKÜL NINCS IDŐJÁRÁS című mesét, majd beszélgettünk a látottakról, illetve közösen megfejtettünk egy keresztrejtvényt. Ezt követően megismerkedtünk Tánczos Erzsébet egy kedves történetével, melyhez kapcsolódóan Igaz- Hamis feladatokat oldottunk meg. Ezután közmondásokat és magyarázatukat kellett párosítani a csoportoknak.
Játékos ujjgyakorlatokkal megjelenítettük az időjárás elemeit. Körjátékkal pedig eljátszottuk, ahogy a szellő, az erősödő, majd a viharossá váló szél megmozgatja a vizet. 
A témánkhoz kapcsolódóan dalokat gyűjtöttünk, melyeket a hét folyamán több alkalommal el is énekeltünk.   

Bretusné Baráth Lilla

 

 

3.a

Olvasásórán a „Kék bolygó” című olvasmány kapcsán a Földünk védelméről, vizeink és környezetünk tisztán tartásáról beszélgettünk. Megvizsgáltuk a Földgömböt, mekkora részén terülnek el óceánok és tengerek, folyók és tavak. Megdöbbentette a gyerekeket az az adat, hogy a Föld vízkészletének 97 %-a  sós víz , és csak 3 %-a az édesvíz. Megértették, mennyire fontos a víz védelme, milyen nagy figyelmet kell fordítani az ésszerű vízhasználatra azért, hogy az élővilág fennmaradhasson. Még nagyobb meglepődést váltott ki az a tény, hogy abból a 3% édesvízből is csak 1% iható.  Példákat gyűjtöttünk a víztakarékosság módjaira, megbeszéltük, hol használhatunk kevesebb vizet a háztartásban.
Rajzórán az madarak védelméről beszélgettünk. Szóltunk arról, miért kell védeni a madarakat, miért kell gondoskodni az itthon maradó egyedekről. Milyen szolgálatot tesznek az embernek és környezetének a rovarevő madarak, hogyan tisztítják meg a kártevőktől a veteményeskertet és a gyümölcsöst. A tápláléklánc fenntartásáról, annak szükségességéről beszéltünk. A gyerekek megállapították, hogy ha egy láncszem kiesik a táplálékláncból, máris felborul a természet rendje. Ehhez kapcsolódóan alkották meg a gyerekek a festményeiket. Gólyát készítettek montázs technikával. Lefestették a hátteret, a gólya részeit összerakták saját fantáziájuk alapján, és felragasztották a rajzlapra. Saját ötleteiket, elképzeléseiket valósították meg munkájuk során.

Pozsonyi Béláné 

3.b

A 3.b osztály a héten minden tantárgy keretén belül foglalkozott Földünk védelmével.

  • Olvasásórán Bálint Mariann: Hulladék Históriák- Klímanó történetek c. könyvét dolgozta fel, melynek szereplői által a gyerekek könnyedén megértették a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Lelkes diákok verset is írtak a Klímanókhoz.
  • Rajz órán a megismert Klímanókat rajzolták le.
  • Technika órán műanyag kupakokból készítettek képeket, végül társasjáték táblát készítettek kidobásra szánt csomagolópapírból. Az egyes mezőkön olyan szabályokkal találkoztak a gyerekek, mint pl. Szelektíven gyűjtötted a szemetet, dobhatsz még egyszer! Szemeteltél az utcán, lépj vissza hármat! A bábuk szintén műanyag kupakokból voltak. Nagyon élvezték a játékot!
  • Környezetismeret órán a megismert Klímanókhoz csoportosítottak olyan termékfotókat, amelyeket szelektíven tudunk gyűjteni.
  • Nyelvtanórán megnéztek egy ismeretterjesztő rövidfilmet a Bihari hulladékgazdálkodási rendszerről. A gyerekek döbbenten hallottak arról, hogy pl.1t papír előállításához 2t fát kell kivágni. Ezek után mindenki fogadalmat tett arra, hogy a jövőben mire fog odafigyelni a Föld védelmének érdekében. Pl.: „szelektíven gyűjtöm a szemetet”, „vászonszatyrot viszek bevásárláskor”, „a papír mindkét oldalára írok”.
  • Testnevelésórán kupakgyűjtő versenyt rendezett. Az a csapat nyert, aki pókjárásban a legtöbb kupakot tudta a zsámolyba helyezni, azaz amelyik csapat a legkevesebbet "szemetetelt". Szintén csapatversenyben tekéztek a gyerekek PETpalackokkal, végül pedig műanyagkeretet felhasználva célba dobtak, s a legtöbb pontot gyűjtött csapat győzött. 
  • Matematikaórán is kupakokkal játszottak (amőbáztak), ezzel is igazolva azt, hogy mennyi mindenre felhasználhatjuk a kidobásra szánt kis műanyagokat.

A gyerekek aktívak és lelkesek voltak egész héten. Örömmel vettek részt a különböző játékos feladatokban, és új barátokra leltek a Klímanókban.

Rónainé Bodnár Judit

3.c

A 3.c osztályban is március 18. és 22. között fenntarthatósági témahetet tartottunk. Témánk volt a víz, mint életfeltétel.
Megismerkedtünk a víz halmazállapotaival, a halmazállapot változásokkal (fagyás, olvadás, párolgás). Megfigyeltük ezt a természetben állandóan jelenlévő körfolyamatot.
Megbeszéltük, hogy a víz életfeltétel, és élettér az élőlények számára.
Különböző vizeket (csap-, ásvány-, termál-, és esővizet) vizsgáltunk zavarosság, szín, szag, íz szempontjából.
Megfigyeltük a vizek, vízpartok élővilágát. Tablót készítettünk a magyarországi vizek, vízpartok élővilágáról (különös tekintettel a halakra, madarakra, emlősökre).
Majd megfigyeltük, hogy a magyar nép- és műmesékben miképpen fordulnak elő ezek az élőlények. Feldolgoztuk A Balaton keletkezése című mondát, illetve Benedek Elek Az aranyhal című meséjét.
Végezetül „akváriumot” készítettünk origami aranyhalak hajtogatásával.

Fülöp-Pusztai Pupos Miklós

 

4.a

A 4.a osztály a tanítási óráiba építve igyekezett kicsit környezettudatosabban gondolkodni. Matematika órán a vizeink védelmében, míg fogalmazás órán az erdők védelmében igyekeztünk tevékenykedni. Olvasás órát pedig játékos olvasógyakorlatokkal tarkítottuk.

Tóbiásné Gyimesi Anita

4.b

A 4.b osztály csoportmunkában dolgozott. Először feleletválasztásos kérdőívet töltöttek ki a gyerekek a környezetvédelemmel, víz védelmével, takarékoskodással kapcsolatban. A közös munkát beszélgetés előzte meg. Majd a teendő folytatódott csoportonként egy-egy tabló készítésével, melyek témája a víz volt. A víz védelme, takarékoskodás a vízzel.

Roxinné Horváth Hajnalka

5.a

A föld elég mindannyiunk szükségleteire, de nem elég mindannyiunk mohóságára.
Ennek a gondolatnak a jegyében tartott Sipos Eszter előadást a papír újrahasznosításáról.  Megmutatta az újrapapírból készült füzeteket, dossziékat, csomagoló anyagokat, amelyek közül a füzetekből rendelni is lehet a következő tanévre. Megismerkedtünk az ökológiai lábnyom fogalmával, és néhány tanuló ki is számolhatta egy program segítségével a saját ökológiai lábnyomát. Technika órán a szemét újrahasznosításával foglalkoztak, majd különböző „hangadó” eszközöket készítettek belőle.

Muskovits Zoltánné

5.b

A Fenntarthatósági Témahetet az 5.b osztályban a Nézz szembe a szemeteddel! téma köré csoportosítottuk. A tantárgyi koncentrációt kihasználva több órán is hulladékkal kapcsolatos feladatokat oldottunk meg. Az osztályfőnöki órán a Hulladék Akadémia kisfilmjének tartalmát beszéltük meg. A tanulók saját, otthoni példákkal, megoldásokkal mutatták be a szelektív gyűjtés gyakorlatát, valamint a szűkebb és tágabb környezetük megvédésére tett erőfeszítéseiket. Technikaórán csoportmunkában alaposan megismerték az egyes hulladékfajták káros hatásait, illetve a velük kapcsolatos környezetkímélő magatartásmódokat. Az újrahasznosítást is kipróbálták, amikor egyszerű hangszereket készítettek különféle anyagokból. Végül rajzórán színes plakátokat terveztek a környezetvédelemmel kapcsolatosan.

Pintér Krisztina

7.a

Március 20-án, szerdán a 7.a osztály a fenntarthatósági témahét jegyében a martonvásári Agroverzumba látogatott. Osztályunk kíváncsian várta a múzeumlátogatást, mivel mi voltunk az első csoport, aki a tudományos élményközpont tárlatát megtekinthette, de leginkább kipróbálhatta, hiszen egy interaktív kiállítással volt dolgunk. Bajzáth Judit, az intézmény vezetője  a fenntartható élelmiszertermelésről, biodiverzitásról, növénynemesítésről és a klímaváltozásról beszélt nekünk. Az interaktív eszközöket, animációk, filmek és játékok segítségével átfogó képet kaptunk arról, mennyire fontos környezetünkre figyelni.

Ruff Enikő

7.b

A víz világnapján a 7.b osztály az ófalusi  vízművekbe látogatott, ahol egy 60 perces előadás keretein belül tudhattunk meg sok érdekes és fontos információt az éltető vízről.
Bejártuk a vízművek területét, előadást hallgattunk meg a fenntarthatóságról és a vízzel való spórolásról, illetve az esetleges következményekről, amelyek sújthatják bolygónkat,amennyiben nem tartjuk magunkat a környezettudatos magatartáshoz.
A program végén ajándékcsomaggal kedveskedtek a szervezők.

Weil Adrienn

8.a

Ezen a napon minden felsős osztály megnézett egy filmet az ökológiai lábnyomról, ami bemutatja, hogy földünkön milyen sok szemét és hulladék található. Az ökológiai lábnyom lényege: az embereknek mekkora föld,- és vízterületre van szükségük. Sok veszély fenyeget minket, például a globális felmelegedés, tengerek beszennyezése, stb.. Ezek ellen a veszélyek ellen csak mi cselekedhetünk. Az 5.a osztályból Sipos Eszter tartott nekünk előadást az újrahasznosított papírokról. Bemutatott nekünk pár olyan dolgot, amelyek újrahasznosított papírból készültek, például: füzeteket, papírzacskókat. Beszélt nekünk arról is, hogy mennyi fát vágnak ki nap, mint nap. A pálmaolaj is szennyezi a környezetünket, mert naponta körülbelül 2 hektárnyi őserdőt irtanak ki, szennyezik a levegőt, nem lehet újratelepíteni a fákat és állatfajok tűnnek el. Megnéztük, hogy mi a világátlag, ami 2,2, a magyar átlag pedig 3,7. Kiszámoltuk az ökológiai lábnyomunkat egy teszt segítségével, amit egy osztálytársam ki is töltött. Izgalmas és érdekes óra volt, rengeteg új információt hallhattunk, amelyek biztosan segítenek minket abban, hogy tegyünk valamit környezetünkért, földünkért, egész jövőnkért.

Taky Teodóra 8.a

8.b

A fenntarthatósági témahéten a levegőszennyezés témakörével foglalkoztunk csoportmunka keretén belül.
Egy kisfilmet tekintettünk meg légszennyezés okairól és élettani hatásairól: a gépjárművek használata exponenciális mértékben megemelkedett napjainkra, melynek káros anyag kibocsátása súlyos veszélyt jelent környezetünkre és a saját egészségünkre is egyaránt.
A csapatok hét kérdésből álló feladatlapot kaptak, melyeket együtt dolgoztak ki. A kisfilm segítségével nagyon sok jó válasz született, melyet közösen is megbeszéltünk.
A második részben egy izgalmas feladat várt a csapatokra: forgalmat számláltak táblázat segítségével az iskolához közeli utcákon. Külön figyelmet kellett fordítani az egy autóban utazó utasok számára is. Az adatok alapján ki kellett számolni a fogyasztást és a szén-dioxid kibocsátás mértékét egy órára vonatkoztatva.
A kapott eredményeket elemeztük és javaslatokat fogalmaztunk meg a légszennyezés csökkentésére. Például megvizsgáltuk, hogy saját közlekedési szokásainkat újragondolva, milyen módon tudnánk megóvni a levegő tisztaságát.
Befejezésképpen egy mondat kiegészítéssel zártuk a témahetet, mely mindenki számára tanulságos volt.

Gelencsér Gábor

Biodiverzitás kiállítás

A fenntarthatóság ma már mindenkit foglalkoztat. Nem bújhatunk ki alóla, hiszen a globális környezeti problémák újabb és újabb kihívások elé állítják az emberiséget. Elég, ha például a biodiverzitás csökkenésére gondolnunk. Biodiverzitás - az élővilág sokfélesége. A fogalom több szinten értelmezhető, egyaránt jelenti a Földön előforduló élőhelyek sokféleségét, a fajok összességét, a fajon belüli genetikai változatosságot.
A fenntarthatóság témahetén belül Biodiverzitás kiállítás megrendezésére is sor került iskolánkban a Magyar Földrajzi Múzeum jóvoltából.  A kállítás - grafikai tervét Leviczki Anita készítette-,  keretében megmutattuk, hogy a biológiai sokféleséget mely tényezők veszélyeztetik. Megemlítettük, hogy ezek között vannak természetes okok, mint például a rendszeresen visszatérő jégkorszakok. A mesterséges, emberi tevékenység által kiváltott okok között említendő az élőhelyek elpusztítása, amely lehet erdőirtás, beépítés, túlhalászat, mezőgazdasági termelésbe való bevonás, vagy különféle ipari tevékenységek és ezekkel összefüggő szennyezés, klímaváltozás. Megmutattuk, melyek a biodiverzitás csökkenésének következményei, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése, mit tehetünk ennek megőrzésére.
Az élőlényközösségek működésében kulcsszerepet játszik a sokféleség. Ugyanakkor az emberi társadalom működése az élővilág által nyújtott adományoktól függ. Ebből következik, hogy a biodiverzitás az ökológiai közösségek működésén keresztül nagymértékben befolyásolja az emberiség jólétét, s mindezeken keresztül felelősséget kell viselnünk egymás és gyermekeink iránt is, hogy egy jó állapotban lévő bolygón élhessünk.

Pálfi Mariann