Copyright 2019 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

adventi koszorú2017/2018-as tanévben december 3-án veszi kezdetét az advent. 

 

 

ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSE

A csend, a visszahúzódás, az összerendeződés, a karácsonyra való felkészülés négy vasárnapot lefedő időszaka. A rövidülő nappalok és az egyre hosszabbodó éjszakák alatt a természet is visszahúzódik, elcsendesedik, elsötétedik. Valami egészen különös varázslat lesz úrrá az embereken.
A Fény várásának időszaka ez, hiszen valamennyien az Úr eljövetelére, Jézus születésére készülünk, s évről évre felfedezzük annak szépségét, hogy Krisztussal való találkozás felé haladunk.
Készületünkként 2017. november 24-én az Érd-Újváros Római Katolikus Egyházközség szervezésében került megrendezésre a hagyományos adventi koszorúkészítő délután. Az Egyházközség tagjai, iskolánk pedagógusai, diákjai és szüleik nagy örömmel készítették a koszorúkat, melynek bevételét a rászorulók karácsonyi támogatására fordítják.
A koszorúra a katolikus hagyományokhoz híven egy rózsaszín, s három lila színű gyertya került. Az első gyertyát - mely a „hitet” szimbolizálja – december 3-án gyújtjuk meg. Ezt követi a „remény”, az „öröm”, s a 4. héten a „szeretet” gyertyája is lángra gyúl.
Ahelyett, hogy vennénk valamit, adjunk valami olyat, ami a miénk. Egy ajándékot, valamit, ami jelzi, hogy tiszteljük azokat az embereket, akik itt ülnek velünk szemben, mellettünk.
Az odafigyelésünket, a szeretetünket adjuk.

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet,
hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra,
útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. 
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén
 meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! 
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk
az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni. 
Teremts bennünk csendet! 
A hit ajándékát elfogadó csendet. 
A Te titkaidat elfogadó csendet. 
A Te szeretetedet elfogadó csendet. 
A Megváltó érkezését váró csendet. 
A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. 
Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet!

Pálfi Mariann

 

RORATE

Előtte gyermekek járták végig a falut, és csengőszóval hívták a Szentmisére a híveket...

Advent egyik különlegessége az ún. "rorate" vagy hajnali mise-misék, melyen iskolánk apraja-nagyja, alsó és felső tagozatosok egyaránt részt vettek.  Mi az, ami az advent kora reggeli szentmiséinek, az ún. roráté-miséknek egyedülálló atmoszférát ad? A fény! A fény emberemlékezet óta nagy hatással volt az emberre. Különösen a hideg és sötét évszakokban varázsolta el őket – világossággal és meleggel. Szüleink és nagyszüleink nem kis nosztalgiával emlékeznek vissza az adventi reggelekre, amelyeken zsúfolt templomokban, kicsik és nagyok gyertyafény mellett ünnepelték a Karácsony előtti szentmiséket. Egyes vidékeken előtte gyermekek járták végig a falut, és csengőszóval hívták a szentmisére a híveket...
A roráté-mise elnevezése egy latin miseének kezdő sorából származik, amely így szól:

„Rorate coeli de super et nubes pluant iustum!”

De hívják angyalmisének is, mivel Szűz Mária tiszteletére mutatják be Advent első vasárnapjától Karácsony első napjáig, minden reggel. A roraté mise elimádkozása a Jézus utáni vágyat fejezi ki. Akárhogy nevezzük, vagy akármit gondolunk róla, az érzésen semmi sem változtathat. Az érzésen, amikor sötétben elmész a templomig, majd kijössz a mise végén és már világos van, és eszedbe jutnak a zsoltár szavai: Krisztus a felkelő Napunk. Vagy amikor álmosan beülsz a még hideg templomba, és felcsendül az ének és te hirtelen átmelegszel, a szívedtől a kislábujjad hegyéig. De az az igazi, amikor mise előtt nem eszel semmit, csak a szentmise végén, közösen a többiekkel egy agapé keretében.
                        
    Pálfi Mariann

Rorate

A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

Juhász Gyula

 

ADVENTI HANGVERSENY AZ ÉRD-ÚJVÁROS JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN

 

2017. december 10-én lépett fel a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar, melynek műsorához iskolánk énekkara is csatlakozott.

" Nézd követemet küldöm színed előtt, hogy készítse előtted az utat."  Mt11,10