Copyright 2021 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola


Az idei tanévben online keretek között emlékeztünk meg az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájáról, a történelmi Magyarországot szétdaraboló 1920. június 4-én aláírt békediktátumról.


Kerek évfordulóhoz érkezett az emléknap: június 4. Ma 100 éve annak, hogy 1920. június 4-én 16:30-kor aláírták a hazánkat, Magyarországot megcsonkító békediktátumot a franciaországi Trianon palotában. Maga az emléknap bevezetése a nemzeti ünnepek sorába pedig elérte a 10. évfordulót, hiszen 2010 óta minden magyar gyermek és felnőtt megélheti a szétszakított magyar nemzet egységét. A lesújtó eseményre idén, 2020. június 4-én különleges körülmények között emlékezünk. A hagyományos iskolai ünnepségünk helyett online módon, osztályonként elevenítjük fel azt a történelmi pillanatot, mely teljesen megváltoztatta nemzetünk sorsát, életét. A tények ismertetésére az iskola honlapjára feltöltött összeállítással készültünk. A magyar püspöki kar a trianoni döntés után egy imát tett közzé, ennek utolsó versszakát idézve kérjük a Szűzanya közbenjárását nemzetünkért, megmaradásunkért:


Nagyasszonyunk és Anyánk!

Kelj védelmünkre,

vedd oltalmadba örökséged,

pártfogolj minket Szent Fiadnál,

hogy az ő kegyelméből

Szent István országa

újra életre támadjon!

Ámen.

Pintér Krisztina