Copyright 2022 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Urunk Jézus Krisztus!

Te különös szeretettel vontad magad köré a gyermekeket,

mert – szavad szerint – övék a mennyek országa.

Szentlelked oltalmába ajánljuk ezeket a gyermekeket,

akik iskolánkba járnak.

Add, hogy iskolánkban minél több gyermek növekedhessen

bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.

Köszönjük Neked Világ Teremtője nagylelkűségedet,

hogy ránk bízod a gyerekek nevelését és oktatását.

Add, hogy ember váljék belőlük,

becsületes és boldog, bátor, hívő és eszes,

akit nincs mi ledönt, mert az alapja, ahol áll: Krisztus,

még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld.

Ember, aki mindig tud mosolyogni,

akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény.

Ember, világosság az éjben, ha körben ki is huny a fény.

Ember, aki tud imádkozni,

és ha Veled beszél, elcsitul a vihar.

Ember, aki megérti az idők jelét,

és végül: ember, aki tudja, mi a szeretet.

Segítsd őket, hogy iskolánkban szívesen és szorgalmasan tanuljanak, jól érezzék

magukat, és sok örömet szerezhessenek szüleiknek, tanáraiknak.

Segítsd a lelkipásztorokat és a hitoktatókat, akik iskolánkban szent igédet

hirdetik, hogy az Isten- és emberszeretet evangéliumi lelkületét közvetítsék

gyermekeink felé.

Segítsd a pedagógusokat, hogy ne csak oktassák,

hanem életük példájával neveljék is a rájuk bízottakat

igazabb, emberibb, harmonikusabb életre.

Segítsd a szülőket, hogy iskolánk nemes törekvéseit mindig őszinte lélekkel támogassák,

hiszen azért hozzák ide gyermekeiket, hogy lélekben is egyre gazdagabbá legyenek,

és megtanulják, hogy nemcsak durvaság és gonoszság, de annyi csodálatos jóság is van ebben a világban.

Add, hogy iskolánk alkalmas területe legyen az Evangélium hirdetésének, hogy Krisztus megváltó üzenete akadályoztatás nélkül eljuthasson a gyermekekhez.

Légy velünk és áldj meg minket!

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, iskolánk édesanyja: Könyörögj érettünk! Ámen.