Copyright 2020 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

DSCF
„Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet…”

 

 

 

Szép ünnepre virradtunk Pünkösd napján. Spányi Antal megyéspüspök atya 31 gyermeket bérmált meg a 8. évfolyamból. A szentség vétele előtti héten Mojzer György atya tartott számukra három alkalommal lelkigyakorlatot, amelyben kifejezetten hozzájuk szólt, felhívva figyelmüket a szentség hatására életükben, a Szentlélek ajándékainak segítő erejére, és arra is, hogy milyen példamutató lehet mások számára a hitünk vállalása és a Krisztushoz tartozás megélése. Az ünnepi szentmisére zsúfolásig megtelt a templom és a közösségi ház családtagokkal, rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel. Püspök atya beszédében kiemelte, hogy a mai, válságokkal teli, igaz értékeket semmibe vevő világunkban milyen fontos feladat vár a most,- és korábban megbérmáltakra. Bátor és hűséges tanúságtevőkre van szükség. Ehhez kapták meg a bérmálás szentségének kegyelmeit ugyanúgy, mint egykor az első Pünkösd ünnepén az apostolok. Kiemelte a felelősség kérdését is. A bérmálás nem csak a keresztény nagykorúság kezdete, hanem sokkal inkább annak a felelősségnek tudatos vállalása, amellyel utat mutathatunk és mi magunk is biztosan eligazodhatunk az élet minden területén.

„Szentlélek Isten szállj le ránk, elmét derítő tiszta Láng, öntsd lelkeinkbe melyeket, megszenteltél kegyelmedet…”

Dornbach Katalin