Copyright 2020 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

venisancte


2020. augusztus 31-én rendhagyó tanévnyitó szentmisére gyűltünk össze az Érd-Újvárosi Jézus Szíve templomban.

Különleges Veni Sanctet ünnepelhettünk, mert hasonlóan az előző tanév végi Te Deum-hoz, most is gyerekek nélkül, a tantestület egy részének részvételével mutathatta be Ferenc atya a szentmiseáldozatot. A családok otthon, a technika segítségéve kapcsolódhattak be a közös imádságba. Ferenc atya egy csodálatos gondolatot idézett a Galata levélből, amely egyben ennek az évnek a jelmondata és fő irányvonala is: „Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Kiemelte, hogy az öröm kétszeresére nő, a teher pedig felére csökken, ha azokat megosztjuk másokkal. Látjuk és megtapasztaljuk mindennapi életünk fokozódó nehézségeit, melyeket az ismét bizonytalanná váló járványhelyzet még jobban felerősít. Ezért fontos, hogy egymást segítve, erőt és reményt adva, a mások terheit könnyebbé téve járjunk a krisztusi úton. Ennek sürgető aktualitása érlelte meg Ferenc atyában azt a szép kezdeményezést, hogy életre hívja a Marianum Imaszövetséget, melyhez minden jó szándékú ember csatlakozhat életkortól függetlenül is, aki vállalja a belépéssel járó feltételeket. Ezekről részletes tájékoztatás olvasható az egyházközség honlapján, amely az alábbi linken megtalálható:http://www.erdujvaros.hu/index.php/marianum-imaszovetseg.
Bízunk benne, hogy sokan szeretnének együtt imádkozni, egymás terhét hordozni, így téve tanúságot a világban.

„Urunk! Az új iskolaév kezdetén add nekünk a Szentlélek kegyelmi adományait, hogy a világi tudományokban előre haladva, gyarapodjunk Isten ismeretében és szeretetében is!”

„Urunk! Mi vagyunk az Isten népe. Segíts minket kötelességeink teljesítésében, és tartsd ébren bennünk az erkölcsi felelősségérzetet!”

Dornbach Katalin