Copyright 2021 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

DSCF5459

 
2017. október 7-én Rózsafüzér királynője ünnepén már a nyolcadik alkalommal került megrendezésre az Élő Rózsafüzér Zarándoklat, melyhez iskolánk apraja-nagyja is csatlakozott.

 


A szentolvasó az evangélium esszenciája, lényege. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet bennünket. A szentolvasó imádkozásával, az Istenszülő iránti tiszteletünket kifejezve, Jézus életéről elmélkedünk, megváltásunk titkaira emlékezünk. Máriával együtt újra megerősíthetjük az igent Isten akaratára. A rózsafüzér egy csodálatos ösvény; Mária útja, melyen mi is járhatunk nap mint nap. Ezen az ösvényen a zarándoklatunkat Ferenc atya vezette, amely 17 km volt. Az érdi LEA otthonból indult, a Bem téri Szent István király templomnál 2 ágra vált, hogy ismét egyesülhessen az újvárosi Jézus Szíve templomnál. A Fundoklia völgy  legszebb és legmagasabb pontján városunk lelki vezető atyja Ferenc atya áldást mondott a városban és környékén lakókra.
Az állomásokon elmélkedéseket hallgathattunk a fatimai jelenésekről. Az első állomáson az 1916-os jelenésről hallottunk. A következő állomásokon a három fatimai titkot ismertük meg: száz évvel ezelőtt a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. A Szűzanya imádságra buzdította a gyermekeket és titkokat bízott rájuk. A három titok közül az első a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére; a második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége számára; a harmadik titok, miszerint a gyermekek láttak egy fehérbe öltözött püspököt, akiről úgy érezték, hogy ő a szentatya. […] ment botladozó léptekkel […], fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Eszerint a harmadik fatimai titok az egyház és a pápa szenvedéseiről, nagy vértanúságokról és a hűséges hitvallásról szól. Utolsó állomásunkon az újvárosi Jézus Szíve templomban Lucia nővér élettörténetét ismertük meg. Zarándokutunk megkoronázásaként  az Érd-óvárosi Szent Mihály templomban szentmisén vettünk részt, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrált. A főpásztor szentbeszédében felhívta figyelmünket, hogy a fatimai üzenet buzdítás a lelkek megmentésére az imádság útján, s felhívás a bűnbánatra és megtérésre és ezáltal az evangélium szíve felé irányít és indít.

 

 

 

 

Fatimai angyal imái:

Istenem hiszek benned, imádlak téged, remélek benned és szeretlek. Bocsánatért esedezem hozzád mindazokért, akik nem hisznek benned, nem imádnak, nem bíznak benned és nem szeretnek.

Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak. Felajánlom Neked Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szentségtörésekért a szidalmazásokért és közömbösségért, melyek által Őt megbántják. Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért.

 

     Pálfi Mariann