Copyright 2021 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

20201010 103754


Október 8-a, Magyarok Nagyasszonyának ünnepe az érdi Marianum Iskolának az ünnepnapja is, amelyet már hosszú évek óta közös iskolai zarándoklattal ünneplünk meg.

 

Ebben a tanévben a járványveszély miatt nem tudtuk ezt a hagyományos módon megtenni. Ez a helyzet vezette Hajdu Ferenc általános helynök atyát, iskolánk püspöki biztosát arra a gondolatra, hogy más lehetőséget keressen. Családi zarándoklatra hívta a szülőket és gyermekeiket október 10-én szombaton a bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyre, hazánk legősibb zarándokhelyére, ahol Szent István királyunk, családjával együtt esdekelte ki Égi Édesanyánk közbenjárására Isten kegyelmét.

Az ünnepi szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynök atya tartotta a szinte zsúfolásig megtelt és gyönyörűen felújított templomban. Nagyon mély gondolatokat tartalmazó beszédében elmondta, hogy a zarándoklat célja nem más, mint felemelni Istenhez szívünket, családunkat, remélve abban, hogy földi zarándokutunk végén egykor mindannyian célba érünk. Eljöttünk Bodajkra, Isten segítségét és a Szűzanya közbenjárását kérve abban, hogy hitben és szeretetben újuljon és erősödjön meg családi életünk. Az ember szívének igazodnia kell Istenhez, mert csak akkor jár a helyes úton. Kiemelte a vasárnap megszentelését, a közös szentmisét, családi imát, különösen a rózsafüzér imádságot. Nagyon fontos az is, hogy szeretetben is megújuljunk, legyen időnk figyelmesen meghallgatni egymást, erre jó alkalom a családi ebéd, vagy vacsora. A hűség és megbocsájtás szintén elengedhetetlen minden család életében. Éreznie kell a másiknak, hogy mellette állok, hogy elfogadom őt hibáival és gyengeségeivel együtt, mert az igazi, krisztusi szeretet nem csupán egy érzés, hanem ez a szeretet feltétlen szeretet és tudatos akarati döntés. Közösségben élünk, szükségünk van egymásra, mások segítségére, mert senki nem jó mindenre, de mindenki jó valamire, ez minden közösség alapja. A hétköznapi dolgokat kell nem hétköznapivá tenni úgy, hogy felemelt szívvel, Isten jelenlétében éljük családi életünket a mindennapokban. Nyitott szívvel keressük Isten szándékát, hogy miért hívott minket erre a zarándokútra, miben, hogyan tudunk innen családi életünkben az ő kegyelme által megerősödve hazatérni.

A szentmise után Mórocz Tamás c. apát plébános atya, a kegyhely lelkipásztora köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette a kegyhely történetét, egyben örömét is kifejezte, hogy ilyen szép számmal jöttünk el ezen a csodálatosan szép, napfényes délelőttön. A közös fotó után lehetőség nyílt Bodajk és a környék nevezetességeinek megtekintésére, és egyéni imádságra is a kegykép előtt.

 Bodajki Himnusz


Most segíts meg Mária
Nagy királynénk, jó Anyánk.
Hozzád hozzuk sok sebünk,
Áldó szemmel nézz reánk,
Tudjuk vádol sok-sok vétkünk,
Szent Fiadat kérleld értünk,
Ó bodajki Mária!

Mindenkor segítő bodajki Szűz Mária, könyörögj érettünk!

Dornbach Katalin

A szentmise megtekinthető : https://www.facebook.com/bodajkikegyhely/videos/3406802736029485/