Copyright 2023 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

DSCF1076

2017. március 14-én a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett és Prima Primissima díjas Dr. Csókay András idegsebész, agykutató tartott előadást szülőknek, pedagógusoknak Az ima és böjt ereje magánéletünkben és munkákban címmel.

 

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.”(Róm.8.28)

Hitünk fejlődik és ennek főbb állomásait foglalta össze valamint az ima segítő erejét és ehhez kapcsolódóan a böjt szükségességét mutatta be Dr. Csókay András előadásában. Sok idő telt el gyermekkora tiszta hitének elvesztése óta, aminek újra megtalálása 17 évvel ezelőtt történt.
„Sokszor hisszük, hogy nagyon közel vagyunk már Istenhez, s akkor újra történik valami és rájövünk, hogy igen távol vagyunk még Tőle, szinte kezdhetjük előröl. A kapcsolat mindig miattunk halványul el. Bármilyen kis bűn is ez, de rombolja a bennünk élő Jézussal való kapcsolatot. Életünk legfőbb mozgatórugója ennek a kapcsolatnak újra és újra való megtalálása kell, hogy legyen. A hit nem elméleti kérdés, nem parancstartás, nem tan. Nem betű szerint való élet, hanem Lélek szerint való élet.”
Elmesélte, hogyan hallgatta meg őt Urunk Jézus, amikor hozzá fordult a budapesti domonkos templomban lévő feszület előtt és erőt kapott tőle, hogy felhagyjon bűnös életével, valamint családjáért és másokért élő orvos legyen, ezáltal szakmailag is eredményesebbé váljon. Megmutatta hogyan segített az imádságos élet a gyógyítói előrelépésekhez s hogyan dolgozott ki számos új műtéti eljárást, melyek közül a leghíresebb az éralagút-módszer, amely egy új eljárás a súlyos traumás agyduzzadás kezelésére.
Minden nemzetközi sikert aratott szakmai ötlete rózsafüzér-imádság közben jutott az eszébe.
Végül megosztotta velünk kisfiának tragikus körülmények közti elvesztését. Sokszor nagyon fájdalmas út, amin végig kell menni azoknak, akik Jézus Krisztus igazabb követői akarnak lenni. Fáj odaadni Jézusnak azt, amihez nagyon ragaszkodunk, különösen, amikor egy szeretett személyről van szó, aki be tudja tölteni az ember életét. Ez a hiányérzet a hívő ember számára csak a szenvedő Jézussal való egyesülésben tud feloldódni.
A nemzetközi hírű idegsebész hittel teli meggyőződése, hogy az Istennel való szoros kapcsolat elsősorban a Vele folytatott beszélgetésben, vagyis az imádságban valósul meg. Szoros összefüggést lát a hit és az akarat között. „Akarat-hit, akarat-imádság, akarat-emlékezés, akarat-lemondás, akarat-szeretet, akarat-megbocsátás… Vágyj a hitre és megkapod. Zörgess és ajtót nyitnak. Így árad majd rád a kegyelem.”  Életünk középpontjában pedig Krisztus kell, hogy álljon. „Mit tett ő érted, és most mit tettél te ma éppen érte. Hagyatkozzunk rá! A legnagyobb ráhagyatkozó maga a Szűzanya volt." Legyen ő a példánk!

 

             Pálfi Mariann