Copyright 2023 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Május utolsó szombati napján 47 gyermek találkozhatott először a szentségi Jézussal az Elsőáldozáskor. A délelőtt folyamán elvégezték az első szentgyónásukat, Ferenc atya pedig 3 gyereket keresztelt meg. A rövid próba után a szülőknek, nagyszülőknek, családtagoknak is lehetőségük volt megtisztítani a lelküket. Délután izgatottan készülődtek, felvették a fehér albájukat, majd Igazgató Asszony vezetésével, ragyogó napsütésben, közösen átvonultunk a Jézus Szíve templomba, ahol 3 órakor kezdődött az ünnepi szentmise. Ferenc atya beszédében megköszönte a szülőknek, hogy gyermekeiket eddig is a jézusi úton kísérve nevelték, és most elhozták őket az Isten házába, hogy Jézussal most már az Oltáriszentségben találkozzanak. Fontos az is, hogy ez a találkozás ne csak egy egyszeri alkalom legyen, hanem Jézus barátként legyen jelen egész életünkben. A szentmisét az iskola ifjúsági zenekara és az elsőáldozó gyerekek csodálatos éneke gazdagította. Az ünneplést mindenki otthon folytatta családi körben.


„Tápláló Szent Kenyér, tápláló Drága Vér, betölti szívemet a végtelen.
Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem, légy velem!”

 

Dornbach Katalin, hitoktató

Április 12-én, Nagykedden tartottuk iskolánkban a hagyományos nagyböjti lelki napunkat. Minden évfolyamon egy-egy atya és a hitoktatók hangolták rá a gyerekeket a közelgő Húsvét ünnepére. Azok a tanulóink, akik már voltak elsőáldozók, lelkiismeretvizsgálatot végezve készültek a szentgyónásukra. A gyóntatás ideje alatt az osztályfőnökök különböző lelki programokkal színesítették és tették tartalmassá a várakozást. A délelőttöt közös szentmisével zártuk, melyet Ferenc atya közösen mutatott be Papp László atyával, aki a szentbeszédében kiemelte, hogy milyen fontos életünkben a helyes döntés, a Jézussal való közösség, szavaink és cselekedeteink összhangja. A bűn, a rossz életünk sajnálatos velejárója, de mindig van lehetőségünk választani, ha elbuktunk, felállni és menni tovább a jézusi úton. Ferenc atya a szentmise végén megköszönte a zenei szolgálatot végző gyerekek közreműködését, akik hosszú és szorgalmas gyakorlás után valóban gyönyörűvé és különlegessé tették a liturgiát, valamint felhívta a figyelmünket arra is, hogy a szünet ne csupán egy laza pihenés legyen, hanem próbáljunk bekapcsolódni a Nagyhét lélekemelő szertartásaiba is.


„Mindenható, örök Isten, segíts úgy ünnepelnünk Urunk szenvedésének szent titkát, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.”


Dornbach Katalin
hitoktató

Urunk Jézus Krisztus!

Te különös szeretettel vontad magad köré a gyermekeket,

mert – szavad szerint – övék a mennyek országa.

Szentlelked oltalmába ajánljuk ezeket a gyermekeket,

akik iskolánkba járnak.

Add, hogy iskolánkban minél több gyermek növekedhessen

bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.

Köszönjük Neked Világ Teremtője nagylelkűségedet,

hogy ránk bízod a gyerekek nevelését és oktatását.

Add, hogy ember váljék belőlük,

becsületes és boldog, bátor, hívő és eszes,

akit nincs mi ledönt, mert az alapja, ahol áll: Krisztus,

még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld.

Ember, aki mindig tud mosolyogni,

akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény.

Ember, világosság az éjben, ha körben ki is huny a fény.

Ember, aki tud imádkozni,

és ha Veled beszél, elcsitul a vihar.

Ember, aki megérti az idők jelét,

és végül: ember, aki tudja, mi a szeretet.

Segítsd őket, hogy iskolánkban szívesen és szorgalmasan tanuljanak, jól érezzék

magukat, és sok örömet szerezhessenek szüleiknek, tanáraiknak.

Segítsd a lelkipásztorokat és a hitoktatókat, akik iskolánkban szent igédet

hirdetik, hogy az Isten- és emberszeretet evangéliumi lelkületét közvetítsék

gyermekeink felé.

Segítsd a pedagógusokat, hogy ne csak oktassák,

hanem életük példájával neveljék is a rájuk bízottakat

igazabb, emberibb, harmonikusabb életre.

Segítsd a szülőket, hogy iskolánk nemes törekvéseit mindig őszinte lélekkel támogassák,

hiszen azért hozzák ide gyermekeiket, hogy lélekben is egyre gazdagabbá legyenek,

és megtanulják, hogy nemcsak durvaság és gonoszság, de annyi csodálatos jóság is van ebben a világban.

Add, hogy iskolánk alkalmas területe legyen az Evangélium hirdetésének, hogy Krisztus megváltó üzenete akadályoztatás nélkül eljuthasson a gyermekekhez.

Légy velünk és áldj meg minket!

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, iskolánk édesanyja: Könyörögj érettünk! Ámen.