Copyright 2023 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Pünkösdvasárnap szép ünnepre virradtunk. Spányi Antal megyéspüspök atya 38 nyolcadik évfolyamos diákot bérmált meg.

A bérmálás előtti három napos lelkigyakorlatot Papp László és Mojzer György atyák tartották. Az ünnepi szentmisén püspök atya kiemelte, hogy keresztény életünknek több fontos állomása is van. A keresztségben Isten gyermekei leszünk, és a szüleink, keresztszüleink vezetnek a hit útján. Az elsőáldozás a szentségi Jézussal való első, személyes találkozásunk. Ekkor már tudatosan, magunk választunk jó és rossz között. A bérmálás szentségében pedig részesülünk a Szentlélek ajándékaiban, melyek ingyenes ajándékok, segítenek minket és egyben köteleznek is arra, hogy hitünkről mindig bátran tegyünk tanúságot a világban, ne féljünk jó példát mutatni másoknak. Ehhez elengedhetetlen a napi imádság, a rendszeres szentmisére járás, a többször felvehető szentségek gyakori és buzgó vétele. Isten kegyelmével megkapjuk azt az erőt is, amely segít minket abban, hogy adott helyzetekben helyes döntéseket hozzunk, és valóban Krisztus igazi tanúságtévői legyünk.


Szentlélek Isten szállj reánk, elmét derítő tiszta láng.
Öntsd lelkeinkbe melyeket, megszenteltél kegyelmedet.

 

Zbérmálás
„Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk!”

 

 

 DSC0160
Az idei évben Pünkösd vasárnapján, a rendkívüli körülmények ellenére is sikerült megtartani a nyolcadikosok bérmálását. 

 

DSCF
„Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet…”