Copyright 2023 - Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Az idei tanévben rendhagyó módon készültünk az iskolai őszi zarándoklatra, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonyának ünnepén. Alkalmazkodva az anyagi korlátokhoz – helyben - Érden „zarándokoltunk”.

Reggel 8 órakor az iskola sportcsarnokában gyűltünk össze mindannyian, közel hatszázan. Meghallgattuk Ferenc atya napindító gondolatait, majd egy hatalmas tornasort alkotva, ki-ki megkereste, hogy „hol a helye”.  

Ezután minden osztály elindult valamilyen irányba, hogy elmélkedésekkel, emmauszi- és remete szakaszokkal teljesítse az útját. A kisebbek a Szent Mihály templomig jutottak, a nagyobbak Ófalun át a kálváriadomb kis kápolnájáig mentek. Volt, aki a Dunapartra, mások több templom érintésével a városon át végezték zarándoklatukat. Elmélkedtek a körülöttünk lévő világról, benne a helyünkről, és az örökké fontos szeretetről.

2022. szeptember 24-én, szombaton iskolánk negyedikeseivel vettünk részt az elsőáldozók bodajki zarándoklatán. Erre az alkalomra Püspök úr hívta meg azokat a gyerekeket, akik a közelmúltban voltak elsőáldozók. Iskolánkból közel 40 család csatlakozott örömmel és hálával a zarándoklathoz, a kissé hűvös, szeles idő ellenére is.


Püspök úr homíliájában felidézte a szemináriumi években sokat imádkozott éneket: "Édes Jézus neked élek, édes Jézus neked halok", és kérte a gyerekeket, hogy legyenek hálásak a Jézussal való találkozásért, vegyék észre Isten végtelen szeretetét a világban.

A szentmise végén oltárkerüléssel „öleltük” meg a Szűzanyát.


A zarándoklaton való részvétel emlékére, negyedikeseink egy Szűzanya képét ábrázoló érmet kaptak ajándékba Ferenc atyától.


Ezt követően a családok megtekinthették a kegyhelyet és a kálváriát.


Fényképeket készítette Kovács Marcell

 

Tantestületünk nagy része augusztus 25-én Bodajkra indult, hogy a Szűzanya segítségét és közbenjárását kérje az Úrtól az előttünk álló tanévre, munkánkra, közösségünkre és családjainkra. A szálláshely elfoglalása után szentmisén vettünk részt, melyet Spányi Antal megyéspüspök atya tartott Tamás atyával, Ferenc atyával és László atyával együtt. Püspök atya beszédében kiemelte, hogy munkánkat nyitott szívvel, alázattal és a ránk bízottak iránti szeretettel és felelősséggel végezzük. Bármennyire is nehéz ez a mai, új kihívásokkal teli világban, de örömünk csak akkor lesz a hivatásunkban, ha azt egész bensőnkből, bátran ráhagyatkozva Istenre végezzük mindennap. Az ízletes vacsora elfogyasztása után következett a csapatépítés. Ferenc atya három út lehetőségét vázolta fel: mit tehetünk közösségünkért, a közösségben megélt hitért, illetve személyes belső hitbéli fejlődésünkért. Csoportokba rendeződve egy kis időutazásra indultunk iskolánk életével kapcsolatos kérdések által. Jókat derültünk a válaszokon, miközben bezsebelhettük a jutalompontokat. Ezután egy komolyabb megmérettetésen vettünk részt, amikor Kalazanci Szent József áldozópapnak, a piarista rend alapítójának írásaiból olvastunk részleteket, és ezeket a gondolatokat próbáltuk aktualizálni korunk oktatási helyzetére. Mindannyian egyetértettünk a következő kijelentéssel:


„Csakhogy sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát.”

2022. május 11-13-ig iskolánk tanulói Noémi nénivel és Marika nénivel és néhány szülővel mariazelli zarándoklaton vettek részt.


2022. május 11-én (szerdán) a diákoknak még az 5 óra előtti kelés is vidámságot okozott. Ezek a diákok bőrönddel, táskákkal indultak fél 6 körül iskolánk elé. 6 órakor indult a buszunk a zarándokhelyre. Útközben több helyen is megálltunk, többek között Heiligenkreutzban egy gyönyörű bencés apátságnál, majd 50 km-rel távolabb a Lilienfeld-i „kisebb testvérénél”, melyet az egyik legrégebbi ciszter apátságként tartanak számon. Az utazás nagyon jól telt, sok nevetést, beszélgetést lehetett hallani.


Mikor megérkeztünk (körülbelül 14 órakor), elfoglaltuk a szállásunkat, amely szokás szerint a zarándokházban volt. Itt szívesen fogadják az elfáradt zarándokokat. A felsősök aludtak az emeleten, míg az alsósok és szüleik a földszinten.

Október 8-án Magyarok nagyasszonya ünnepén Bodajkra zarándokolt az iskola.


Hagyományteremtő utunkon, kicsik és nagyok igazi zarándoklatra indultak. Zarándoklatunk során az őszülő erdőben rácsodálkoztunk és megéreztük Isten teremtő gazdagságát és kreativitását. Imádkozva és egy kicsit elcsendesedve igyekeztünk lelkünket felkészíteni az Úr Jézussal való találkozásra a Szentmisében. Az alsós és felsős évfolyamok, a gimnáziumi osztályok különböző útvonalakon elindulva, eltérő irányokból gyalogosan érkeztek meg a bodajki Segítő Szűzanya kegytemplomába és a zarándokudvarba, ahol Spányi Antal megyéspüspök úr és Hajdú Ferenc atya celebrálta a szentmisét.

 


A prédikációban a püspök úr arra hívta fel figyelmünket, hogy nekünk magyaroknak, Szent István királyunk felajánlása óta, különösen is örvendeznünk kell Égi Édesanyánk közbenjárása miatt.
Arra kérte a diákokat neveljék rá szemüket és szívüket a jóra való nyitottságra és a napi örömök észrevételére. Fedezzük fel a természetben Isten gondviselő, atyai szeretetét és ne feledkezzünk meg kötelességeink teljesítéséről a tanulás és Jó Istennel való kapcsolatunk terén.


A nap különleges ajándéka volt, hogy az előző napok esős időjárása után jó kirándulóidőben zarándokolhattunk és néhány órára még a Nap is kisütött.


Némethné Annus Krisztina tanítónő

 

Zarándoklatunk bővebb összefoglalója az egyházmegye honlapján is megjelent

Szeptember utolsó szombatján Ferenc atya invitálására egyházmegyei ifjúsági zarándoklaton vettünk részt. A „Hív és küld” mottójú, 2021-es Mór-Bodajk zarándoklat szombati részéhez csatlakoztunk be a móri Szent Kereszt Plébániában. Mikor odaértünk, kispapok tartottak nekünk előadást a papi hivatásról. A templomtól gyalogosan folytattuk zarándoklatunkat, amely a festői szépségű móri borvidéken vezetett át. Az első megálló a móri szőlőhegy egyik kis telkén volt, ahol domonkos nővérek tartottak beszámolót a szerzetesi hivatásról. Utunkat folytatva egy fűzfaligetes kis tónál egy házaspár mesélt nekünk a házassági elhivatottságról. Innen az új kerékpáros zarándokúton gyalogoltunk el Bodajkig. A bodajki templomnál a kegyhely kertjében kaptunk ebédet, majd mindenki választhatott a négy program közül:

  1. Felmehettünk a kálvária dombra
  2. Megnézhettük a kegyhelyet
  3. Megismerhettük a templomot
  4. Átnézhettük Bodajk eredetét


Szabadon választott programként felmentünk a Bodajki Kálváriára, ahonnan gyönyörű dimbes-dombos panoráma tárult elénk a Segítő Szűz Mária kegytemplom csúcsaival. A kálvária dombon elcsendesülhettünk a keresztút egy-egy állomásánál időzve, vagy bementünk a templomba megismerni annak titkait, szokásait; majd meghallgattuk az 1342-ben elkészült templom németországi orgonájának csodás hangját. A zarándoklatot a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban bemutatott mise zárta le.
Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva értünk haza.


Auer Sára és Hesz Leila 8. osztályos diákok

20201010 103754


Október 8-a, Magyarok Nagyasszonyának ünnepe az érdi Marianum Iskolának az ünnepnapja is, amelyet már hosszú évek óta közös iskolai zarándoklattal ünneplünk meg.

 

11 


A Székesfehérvári Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat idei témája: Lélek, merre hívsz?

 

DSC 0305Ünnepi szentmisére gyűltünk össze október 9-én iskolánk tornacsarnokába, hogy Magyarok Nagyasszonya emléknapja alkalmából köszöntsük Égi Édesanyánkat.

 

 

IMG d42a9fffd1614ad59a376e39c0c6f4d3 V 1557146313913


Egyházmegyei iskolások zarándoklata Passauba 2019.05.01-03.


DSCF5459

 
2017. október 7-én Rózsafüzér királynője ünnepén már a nyolcadik alkalommal került megrendezésre az Élő Rózsafüzér Zarándoklat, melyhez iskolánk apraja-nagyja is csatlakozott.